Gå til forsiden
MENU

TEMA: Motiverende fodboldmiljøer fra et trænerperspektiv

Træneren er en helt central person, når det gælder om at skabe gode idrætsmiljøer. Hvis træneren har fokus på opgaveløsning, udvikling og forbedringer fremfor resultater, så kan træneren bidrage kraftigt til fastholdelse, trivsel og motivation.

FORÆLDRE 1
AF: Claus Mønsted (red., Pia Schou Nielsen)

Træneren er en helt central person, når det gælder om at skabe gode idrætsmiljøer.

Dette er de overordnede konklusioner i en undersøgelse udført af Glen Nielsen fra Institut for idræt og ernæring på Københavns universitet i samarbejde med DBU Sjælland og DBU Projekt & Analyse.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge en række forholds betydning for, hvorvidt de unge trives og fortsætter med at spille fodbold. Undersøgelsen er en tværsnitsspørgeskemaundersøgelse blandt spillere i alderen 12-20 år registreret i DBU Sjælland i august 2018. 2.000 spillere på 12-20 år har besvaret spørgeskemaet og indgår dermed i undersøgelsen.

Indre og ydre motivation

Undersøgelsen har målt væsentlige aspekter ved det trænerskabte sociale miljø i idrætten. For at skabe gode fodboldmiljøer skal de unges behov for samhørighed, mestring og selvbestemmelse opfyldes. Og det er også vigtigt at forstå, hvad det er der motiverer de unge til at spille fodbold.

Den indre motivation: Idrætten skal være en god oplevelse i sig selv. Og det betyder, at fodboldsaktiviteten er drevet af lyst. Motivationen for de unge består i, at de oplever at få noget ud af aktiviteterne som de selv synes er vigtige for dem.

Den ydre motivation:  Opstår, når udøveren overtager andres forventninger til det at dyrke sport. Der opstår en forpligtelse hos udøveren til at dyrke sport og det skaber ofte en dårlig samvittighed, hvis man ikke føler, at man kan opfylde omgivelsernes forventninger. Dette kan have en negativ indflydelse på de unges oplevelse 

Det trænerskabte sociale miljø

Undersøgelsen viser, at jo mere træneren er fokuseret på empowering, desto bedre er det for spillerne. Det betyder, at når træneren har fokus på mestring, samhørighed og autonomi, så øger det de unges indre motivation. Det øger de unges glæde og lyst til idrætten og bidrager til at fastholde spillerne. Når træneren derimod udviser en træneradfærd, der er præget af disempowering, det vil sige er resultatfokuseret og kontrollerende, så opstår der en lavere grad af samhørighed, mestring og autonomi. Den indre motivation daler og der kan konstateres et større frafald næste sæson.

At træneren er vigtig i klubben, viser sig ved at det trænerskabte motivationsklima har stor betydning for fortsættelse i klubben. Og det trænerskabte miljø har stor betydning for motivationen, som har den største betydning for fortsættelse med selve idrætten.

Det motiverende fodboldmiljø

Opsummerende viser undersøgelsen, at udviklende fodboldmiljøer er kendetegnet ved, at træneren:

  • Anerkender når de unge gør deres bedste, og/eller forbedrer sig
  • Sørger for at alle bidrager med noget vigtigt, og har en opgave på holdet/til træning
  • Gøre det klart, at alle er en del af holdets succes.

 

Frafaldsmiljø

Derimod er idrætsmiljøer som skaber mistrivsel og manglende motivation og frafald er kendetegnet ved at træneren favoriserer efter resultat, ved at:

  • Udskifte udøvere, når de begår fejl
  • Give mest opmærksomhed og ros til de bedste
  • Skælde ud, når der laves fejl
  • Udtage udelukkende de bedste til konkurrence/kamp.

 

Undersøgelsen bekræfter en række tidligere studier fra andre lande, som viser, at de unges frafald fra eller ønske om at fortsætte i høj grad afhænger af, hvorvidt de trives med at spille fodbold på holdet. De unges trivsel afhænger desuden i høj grad af, hvorvidt de i deres fodbold oplever gode sociale relationer, mestring og selvbestemmelse.

Meget kort fortalt har idrætsmiljøer hvor unge trives, motiveres og fortsætter fokus på spillernes indsats, deres opgaveløsning og deres udvikling fremfor kun resultater i kampe og turneringer. Træneren er i stand til at inddrage spillerne ved at forklare og lytte og der tales med de unge ikke kun til de unge.

Du kan læse mere uddybende om ovenstående på GameChanger her

 

 

 

Seneste nyt fra "Strategi og ledelse"